Afgedankt

We laten allemaal een spoor na van plastic afval. Dit spoor bestaat niet enkel uit
kleine deeltjes microplastics. Het zijn eveneens achterblijfselen van onze dagelijkse
activiteiten. We stoppen de resten van deze handelingen in een plastic zak en geven
deze aan de vuilkar mee of dumpen deze in het containerpark terwlijl het iets heel
persoonlijk is. Het is niet voor niets dat men niet zomaar een vuilzak van een ander
mag stelen.

Voor dit project werd het plastic afval gevraagd van een onbekende familie om er
stillevens mee op te bouwen. Een soort van reconstructie van de momenten waarop het
afval ontstaan is.