Vanitas

Vanitas staat voor leegheid, nutteloos en waardeloos. Het refereert naar het aardse, het materiële, en activiteiten die vluchtig en niet zinvol zijn. Dit tijdelijke is het thema dat vaak gebruikt werd in impermanence is a theme that often occurred in grafkunst in de 15de eeuw. Later werd het ook gebruikt in stillevens om de toeschouwer attent te maken op de vergankelijkheid van het leven.
Deze serie foto’s is een moderne interpretatie. De zeven foto’s vormen samen één geheel.