Gender stereotypen (working title / work in progress)

Wanneer je het hebt over gender dan krijg je vaak dezelfde reacties: “Het gaat tegenwoordig overal over gender”, of “Gender, dat is toch allemaal in orde, er is toch een wetgeving daarvoor?” Men staat er echter niet bij stil dat er in ons dagelijks leven nog heel veel dingen zijn die gender gerelateerd zijn en waar we ons, zonder er bij stil te staan, hebben bij neergelegd. Het maakt niet uit waar je geboren bent of opgroeit, we krijgen er allemaal mee te maken. Zo zitten de klassieke gender stereotypen al bij kinderen ingebakken vanaf hun 10 jaar. Onderzoekers noemen dit de “genderdwangbuis”. Een dwangbuis met levenslange gevolgen.
Om de genderstereotypen te toetsen aan de werkelijkheid heb ik een aantal mensen geïnterviewd. Het waren heel eenvoudige vragen over het dagelijkse leven, dingen waar iedereen mee geconfronteerd wordt. Op basis van deze interviews heb ik stillevens gecreëerd die een magisch fictief portret weergeven, ontstaan uit mijn eigen fantasie. Ik ging op zoek naar gepaste voorwerpen en deed zelf de art-direction voor elk beeld. Enkel de hoofdkleur is gekozen door de geïnterviewde persoon.
Wat ik met dit project wil bereiken is dat mensen zich meer bewust gaan worden over hoe we iedereen labelen, beoordelen of veroordelen, op basis van een aantal regels die algemeen aanvaard zijn in of zelfs opgedrongen worden door onze samenleving. Op die manier gaan sommige mensen bepaalde talenten niet durven ontwikkelen omdat het niet gepast is, of omdat anderen vinden dat het niet hoort. Wanneer we gaan kijken wat mensen echt willen, zien we dat de meeste mensen een mix zijn van interesses en talenten van beide werelden en dat we liefst van al allemaal wel wat buiten de lijnen willen kleuren.