Onbetaald zorgwerk

Vrouwen doen nog steeds het grootste deel van het onbetaald werk om dat ze daar voor geboren zijn. Ze geven hun carrière kansen op door deeltijds te gaan werken of helemaal niet meer te gaan werken. Met plezier geven ze hun economische afhankelijkheid en hun pensioenrechten op om het huishouden te doen. Dat ze daarmee het risico lopen om in armoede terecht te komen wanneer ze vervangen worden door een jonger exemplaar, nemen ze er graag bij.

Klinkt ongelooflijk, niet? Dat is het ook!

Met Onbetaald werk wordt het thema rond het huishoudelijk werk in de kijker gezet. In de fotoreeksen wordt een parallel getrokken tussen een saaie klus en een spel. We herinneren ons allemaal dat wanneer je als kind bij een werk moest helpen de tijd eindeloos leek te duren. Je dwaalde af in je fantasie en begon te spelen. Je zat in jouw eigen wereld. Als volwassene spelen we niet meer, we gaan in de plaats daarvan fantaseren. We doen hiermee hetzelfde dan het kind, we ontsnappen aan de werkelijkheid. Volgens Freud is onze fantasie, net als een spel, de representatie van een onbewuste wensvervulling. Het is een middel om te ontsnappen aan wat onplezierig is. De beelden die werden gecreëerd voor Unpaid Labor zijn ontstaan uit een dergelijk proces van spel en fantasie.

Het thema van mijn project, Unpaid Labor, blijft een gevoelig onderwerp. Je kan het van twee kanten bekijken. Daarom heb ik ervoor gekozen om de fragmentarische zelfportretten met twee cameras te fotograferen. Er werden telkens simultaan twee foto’s gemaakt. Net zoals de onbetaalde zorgtaken zal de foto’ van de ene camera er anders, beter of slechter, uitzien dan het gelijkaardige beeld dat gemaakt werd met de andere camera.

Ironing? Leave it to her!

Being a woman sucks

What makes woman kill

Research

Unpaid Labor on Instagram

Unpaid RollUnpaid Labor by Women

Unpaid Roll Unpaid Labor