Op zoek naar de natuur

Dit project is eeen zoektocht naar alternatieve manieren waarop vrouwen in de toekomst zullen omgaan met de natuur.
Volgens Dark Ecology van Timothy Morton wordt een vrouw één met de natuur wanneer zij buiten werkt. Dit in tegenstelling tot een man die meer een werktuig lijkt te worden. Een vrouw wordt één met het veld dat ze bewerkt, de grenzen vervagen.

Françoise d’Eaubonne (Franse feministe, introduceerde de term Ecofeminisme) spreekt ook over de band die vrouwen hebben met de natuur. Wanneer vrouwen aan het hoofd zouden staan zouden overbevolking, vervuiling en andere destructieve invloeden op onze omgeving niet zover gekomen zijn.

Wanneer we naar de huidige stand van zaken kijken van onze planeeet, ziet het er naar uit dat er niet veel natuur overblijft. Vrouwen zullen daarom zoeken naar artificielen manieren om de natuur terug in hun leven te brengen. In Search for Nature is een representatie van deze zoektocht.

Magazine