Surviving Extinction

Overleven in een wereld zonder bijen

In het werk van Claire Dekens vind je vaak ele-menten terug van wat haar zorgen baart in onze wereld van vandaag. Met Surviving Extinction wil ze de aandacht vestigen op de steeds kleiner worden-de populatie bijen.

Bijen zijn de belangrijkste factor wanneer het op de reproductie van planten aankomt. Sinds 2006 is het aantal bijen sterk aan het afnemen. Dit on-der meer door pesticiden, parasieten, ziekten en de weersverandering, veroorzaakt door de klimaatverandering.

Het is tragisch ironisch dat we door bijen te doden alleen maar onszelf in gevaar brengen. Onze overleving hangt namelijk af van het wel-zijn van “alle” leven op deze planeet. Zolang we dit niet onder ogen zien zullen we blijven bijdra-gen aan onze ondergang.

Het experiment

Om na te gaan of we echt geen groenten kun-nen kweken zonder toedoen van bijen werd er voor dit project een experiment uitgevoerd. Je krijgt hier als het ware een blik achter de schermen van deze zoek-tocht. Een zoektocht naar een oplossing voor het overleven van de zesde massa-extinctie.

Complex Nature

Dit werk, Suriving Extinction, maakt deel uit van een groepstentoonstelling “Complex Nature”. Elf studenten van Luca School of Arts CMine stellen werk tentoon met als thema de complexiteit tussen mens, natuur en technologie.