Verloren natuur

Dit werk gaat over hoe de vrouw in de toekomst op zoek gaat naar de natuur. Volgens Timothy Morton’s Dark Ecology wordt een vrouw één met de natuur wanneer zij buiten werkt. Dit in tegenstelling tot de man, die zijn persoonlijk blijft behouden of zelfs meer op een werktuig lijkt. Een vrouw wordt deel van het veld, ze verliest haar begrenzing. Françoise d’Eaubonne (Frans feministe,
introduceerde de term Ecofeminisme) spreekt ook over de speciale band tussen vrouwen en de natuur. Indien vrouwen het voor het zeggen zouden gehad hebben zouden begrippen als overbevolking, vervuiling en andere destructieve invloeden op onze omgeving niet zo ver gekomen zijn.

Wanneer we naar de huidige toestand van onze planeet kijken, ziet het er naar uit dat er niet veel natuur gaat overblijven. Vrouwen zullen daarvoor moeten zoeken naar artificiële manieren om de natuur in hun leven te brengen. In Search for Nature geeft een voorbeeld van deze zoektocht.

Magazine