Bijen zijn van groot belang voor de voedselketen. Zo zijn er een aantal vruchten dien enkel door toedoen van bijen worden voortgeplant. De zaden zijn te zwaar om door de wind verspreid te worden. Voor andere vruchten zijn de bijen niet noodzakelijk maar zou de opbrengst niet voldoen indien ze niet meewerkten aan de bestuiving. Onze landbouw is voor drie vierde van de opbrengst afhankelijk van de bij. Wanneer we het werk van de bijen economisch gaan benaderen zien we dat het een equivalent heeft van tussen de € 200 en € 400 miljoen euro.

Waneer de bijen verdwijnen zal de diversiteit in onze agricultuur danig verstoord worden. Een aantal planten zal verdwijnen. Bij de resterende planten zal de opbrengst nog minimaal zijn. Wie denkt dat we nog altijd vlees hebben maakt een denkfout. Ook het vee is namelijk afhankelijk van deze oogsten.

Bij dit project werd er onderzoek gedaan naar het groeien van groenten zonder gebruik te maken van zaden. Is het mogelijk om bepaalde planten op een andere manier te kweken. En brengen deze voldoende op om als alternatief te dienen?